Privacybeleid

Privacybeleid

Focus op Emancipatie hecht belang aan uw privacy en aan een correct gebruik van persoonsgegevens.

In geval de gebruiker van de website om persoonsgegevens gevraagd wordt, doet Focus op Emancipatie dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018, beter bekend als de GDPR-wetgeving (General Protection Data Regulation).

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: 

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, opgelegd door verschillende overheden.
 • Om overeenkomsten op te kunnen maken.
 • Om de overeenkomsten te kunnen uitvoeren.
 • Om informatienota's op te kunnen maken.
 • Om facturen op te kunnen maken.
 • Om de verschuldigde sommen te kunnen innen.
 • Om de onkostenvergoeding van de vrijwilligers te kunnen uitbetalen.
 • Om de gebruikers van de website te kunnen ondersteunen met hun vragen.

Globaal kan gesteld worden dat Focus op Emancipatie informatie en dus ook persoonsgegevens verwerkt om de doeleinden te bereiken waarvoor ze verstrekt werden.

Focus op Emancipatie treft maatregelen om persoonsgegevens veilig te bewaren.

U heeft als betrokkene een aantal rechten die hieronder staan opgesomd en uitgelegd. Om uw rechten te kunnen uitoefenen, volstaat het dat u contact opneemt met de medewerkers van Focus op Emancipatie (info@focusopemancipatie.be) of een mail verstuurt naar de Data Protection Officer (dpo@focusopemancipatie.be).

 • U heeft recht op informatie. Dit wil zeggen dat u recht heeft om geïnformeerd te worden over welke gegevens worden bijgehouden, waarom, hoe lang en aan welke derde partijen ze eventueel worden doorgegeven.
 • U heeft inzagerecht.
 • U heeft recht om bepaalde persoonsgegevens te verwijderen, tenzij ze worden verwerkt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. U kan bijvoorbeeld wel vragen om de nieuwsbrief niet meer te ontvangen, maar als vrijwilliger kan u niet vragen dat Focus op Emancipatie uw bankrekeningnummer niet meer bijhoudt, indien er een kostenvergoeding moet uitbetaald worden.
 • U heeft recht op correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens indien blijkt dat ze onjuist of onvolledig zijn.
 • U heeft recht op 'beperking van de verwerking'. Dit betekent dat u ons mag verzoeken de persoonsgegevens niet te delen met andere organisaties. Dit valt wel onder een aantal voorwaarden, zo dient het de werking niet te verstoren.
 • In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing kan u zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot de medewerkers van Focus op Emancipatie (info@focusopemancipatie.be) of een mail versturen naar de Data Protection Officer (dpo@focusopemancipatie.be).

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld overheidsdiensten).

Focus op Emancipatie kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Focus op Emancipatie-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Focus op Emancipatie-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.